Ogłoszenie o konkursie na najem stołówki z zapleczem kuchennym w Zespole Szkół im. Wł. St. Reymonta w Konstancinie-Jeziornie

Ogłoszenie o konkursie na najem stołówki z zapleczem kuchennym

1. Zespół Szkół im. Wł. St. Reymonta w Konstancinie-Jeziornie 05-520, ul. Mirkowska 39, ogłasza konkurs na wynajem od zaraz pomieszczeń o powierzchni 63 m 2 z przeznaczeniem na najem stołówki z zapleczem kuchennym. Okres wynajmu od 1.02.2013r.do 31.12.2013r. z możliwością przedłużenia do 31.08.2014r. na tych samych warunkach.

2. Oprócz miesięcznego czynszu najmu, najemca płacić będzie miesięcznie następujące opłaty netto:

- energia elektryczna - 88,00 zł

- woda, ścieki - 50,00 zł

- wywóz śmieci - 10,00 zł

 - energia cieplna - 50,00 zł

Powyższe ceny za media mogą ulec zmianie w przypadku zmiany cen

3. Miejsce najmu można oglądać od poniedziałku do piątku w godzinach od 900 do 1400, po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym z Panią Małgorzatą Wojciechowską tel. 22 756-42-68

4. Oferty należy składać w sekretariacie szkoły do dnia 28.01.2013r. do godziny 1300 w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Konkurs na najem stołówki z zapleczem kuchennym”

5. Oferty zostaną otwarte w dniu 28.01.2013r. o godzinie 1315

6. O terminie zawarcia umowy uczestnik, który wygra konkurs zostanie powiadomiony niezwłocznie odrębnym pismem

7. Wynajmujący zastrzega sobie prawo korzystania ze stołówki w czasie konferencji i uroczystości szkolnych

8. Wynajmujący zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny

Wytworzył:
Małgorzata Wojciechowska, ZS im. Reymonta w Konstancinie-Jeziornie
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2013-01-18 11:35:00)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2013-01-18 11:40:40)