Dostawa na teren bazy w Wilczej Górze oleju napędowego i opałowego dla Zarządu Dróg Powiatowych w Piasecznie