Do wynajęcia pomieszczenie z przeznaczeniem na bufet szkolny w Zespole Szkół Nr 1 w Piasecznie

Do wynajęcia pomieszczenie
z przeznaczeniem na bufet szkolny w Zespole Szkół Nr 1 w Piasecznie

Zespół Szkół Nr 1 w Piasecznie, ul. Szpitalna 10 wynajmie od dnia 1 września 2013 r. do 30 czerwca 2014 r. pomieszczenie
z przeznaczeniem na bufet szkolny prowadzącym działalność gospodarczą. Powierzchnia do wynajęcia około 20 m2, (prąd, woda,
dostęp do pomieszczeń sanitarnych).
Szacunkowe koszty eksploatacyjne 200 zł za miesiąc, proponowana minimalna kwota najmu miesięcznie 250 zł.

W ofercie proszę o uwzględnienie poniższych punktów:
1. Ogólny asortyment
2. Propozycja ciepłych posiłków z szacunkowymi cenami
3. Propozycja obiadów z możliwością abonamentu – ceny
4. Inne formy współpracy
Przy rozpatrywaniu oferty brane będą pod uwagę powyższe punkty oraz proponowane opłaty.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie Zespołu Szkół Nr 1 do godz. 11.00 25 czerwca 2013 r. z dopiskiem BUFET
Otwarcie kopert i wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w dniu 26 czerwca 2013 r.
O wynikach wyboru zainteresowani zostaną zawiadomieni telefonicznie lub na wskazany adres e-mail.

Wymagane dokumenty:
1. Wpis do rejestru lub zaświadczenie z prowadzonej działalności gospodarczej.
2. Aktualna książeczka zdrowia dla celów sanitarno-epidemiologicznych
3. Zaświadczenie o nie zaleganiu w podatku oraz składkach ZUS.
4. Mile widziane referencje, opinie dotyczące dotychczasowej pracy.

Zastrzega się unieważnienie postępowania bez podania przyczyny.

Informacji udziela sekretariat szkoły pod numerem telefonu: 22-756-74-32

Wytworzył:
Rafał Kucharski, Zespół Szkół Nr 1 w Piasecznie
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2013-06-05 13:40:36)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2013-06-05 13:42:41)