Inwentaryzacja osnowy wysokościowej, wykonanie projektu technicznego założenia (uzupełnienia) osnowy wysokościowej III klasy na terenie miasta Piaseczno oraz obrębów: Józefosław, Julianów, Chyliczki, Chylice, Pólko PGR, Siedliska, Żabieniec, Jastrzębiec w powiecie piaseczyńskim oraz realizacja projektu w terenie