Wyjasnienia dotyczące zapisów siwz z dnia 05.12.2013r. w postępowaniu przetargowym pn.:UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAMAWIAJĄCEGO