Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - dostawy artykułów spożywczych, makaronów, pieczywa do Domu Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii

Numer sprawy: DPS/ZP/A-G.3421/11/33/2013
Góra Kalwaria dnia 07.01.2014 r.

OGŁOSZENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Numer sprawy DPS/ZP/G-3421/11/2013

Nazwa zadania: dostawy artykułów spożywczych, makaronów, pieczywa do Domu Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii ul. Szpitalna 1

  1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia poszczególnych zadań najkorzystniejsze oferty złożone przez Wykonawców:

zadanie nr 1 – dostawy artykułów spożywczych

Hurt i Detal Art. Spożywczo-Rolne
Anna Siekierko
ul. Szpitalna 24
18-200 Wysokie Mazowieckie

zadanie nr 2 – dostawy makaronów

Hurtownia BB Bożena Bąk
ul. Grójecka 1
05-530 Góra Kalwaria

zadanie nr 3 – dostawy pieczywa

Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska”
ul. Pijarska 10
05-530 Góra Kalwaria

Uzasadnienie wyboru: oferty spełniają wszystkie wymagania SIWZ oraz uzyskały najwyższą ilość punktów.

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

 

Lp

Nazwa wykonawcy

Zadanie nr

Cena brutto

Przyznana ilość pkt.

 

1.

Piekarnia Cukiernia
DAWIEL Sp. z o.o. Sp.Kom.
Wielgolas 14 E
05-334 Latowicz

 3

  

226 532,40

 

 50,31

2.

HURTOWNIA BB
Bożena Bąk
Ul. Grójecka 1
05-530 Góra Kalwaria

1

 235 483,25

83,83

2

10 710,00

 100,00

 3.

HURT I DETAL
Art. Spożywczo – Rolne
Anna Siekierko
Ul. Szpitalna 24
18-200 Wysokie Mazowieckie

1

 197 398,78

 

100,00

2

 11 550,00 

92,73

4. 

POLSKIE PIECZYWO REGIONALNE
Paweł Radzikowski
Malanów Akacjowa 7
05-462 Wiazowna

3

210 447,00

Oferta odrzucona

 5.

Gminna Spółdzielnia
SAMOPOMOC CHŁOPSKA
Ul. Pijarska 10
05-530 Góra Kalwaria

3

113 976,60

100,00

6. 

PIEKARNIA
Zbigniew Bugno
Ul. Marianki 10
05-530 Góra Kalwaria

3

119 803,65

95,14

2. Terminy podpisania umów.

Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2, ustawy Prawo zamówień publicznych umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Wytworzył:
Patrycja Kalicińska, DPS Góra Kalwaria
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2014-01-08 12:09:55)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2014-01-08 12:43:55)