Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - dostawy mięsa, wędlin, drobiu do DPS w Górze Kalwarii

Numer sprawy: DPS/ZP/A-G.3421/14/ /2014
Góra Kalwaria dnia 15.01.2014 r.

OGŁOSZENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Numer sprawy DPS/ZP/G-3421/14/2013

Nazwa zadania: dostawy mięsa, wędlin, drobiu do Domu Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii, ul. Szpitalna 1

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia poszczególnych zadań najkorzystniejsze oferty złożone przez Wykonawców:

zadanie nr 1 – dostawy mięsa
Masarnia Ubojnia ZEMAT
Zdzisław Trościańczyk i S-ka
Spółka Jawna
Ul. Łąkowa 1
21-310 Wohyń

zadanie nr 2 – dostawy wędlin oraz zadanie nr 3 – dostawy drobiu
„SUBUN”
Zakład Rozbioru i Przetwórstwa Mięsa
Wincentów 55
05-530 Góra Kalwaria

Uzasadnienie wyboru: oferty spełniają wszystkie wymagania SIWZ oraz uzyskały najwyższą ilość punktów.

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

 

Lp

Nazwa wykonawcy

Zadanie nr

Cena brutto

Inne informacje podlegające odczytaniu

 

1.

 ZAKŁADY MIĘSNE
„JADÓW” Sp. z o.o.
Wójty 53
05-280 Jadów

1

201 360,08 zł

 -

2

137 849,25 zł

-

 45 318,00 zł

 -

 

2.

 MASARNIA UBOJNIA
„ZEMAT”
Zdzisław Trościańczyk i S-ka
Spółka Jawna
Ul. Łąkowa 1
21-310 Wohyń

1

 178 368,75 zł

 

-

 2 

 127 995,00 zł

 -

 

3.

„SUBUN”
Zakład Rozbioru i Przetwórstwa Mięsa
Wincentów 55
05-530 Góra Kalwaria

1

 182 280,00 zł

-

 2

 113 305,50 zł

-

 3

 44 950,50 zł

-

2. Terminy podpisania umów.

Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2, ustawy Prawo zamówień publicznych umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Wytworzył:
Patrycja Kalicińska, DPS Góra Kalwaria
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2014-01-16 14:14:06)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2014-01-16 14:19:06)