Wyjaśnienia z dnia 18.03.2013 r. dotyczące SIWZ w przetargu na wykonanie operatów szacunkowych