Opinia RIO w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2013 r.