Wykonanie opinii rzeczoznawcy majątkowego określającej wartość nieruchomości położonej w Tarczynie