Dostawa na teren bazy w Wilczej Górze grysu bazaltowego do remontów cząstkowych dróg oraz materiałów do budowy chodnika