Informacja - przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości Powiatu Piaseczyńskiego, położonych przy ul. 3-go Maja w Górze Kalwarii

INFORMACJA

Komisja Przetargowa powołana uchwałą Zarządu Powiatu Piaseczyńskiego nr 177/1/14 z dnia 7 lipca 2014 r., przeprowadziła w dniu 20 sierpnia 2014 r. o godz. 11:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Piasecznie przy ul. Chyliczkowskiej 14, przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości Powiatu Piaseczyńskiego, położonych przy ul. 3-go Maja w Górze Kalwarii, przetarg dot. działki  ew. nr 21 o pow. 464 m2 zabudowanej budynkiem o pow. użytkowej 419,20 m2 i działki ew. nr 22/5 o pow. 488 m2.

Z uwagi na brak uczestników postępowania, przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.

Wytworzył:
Monika Karaś-Rokicińska
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2014-08-21 13:15:37)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2014-08-21 13:16:54)