Przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B

Piaseczno, dnia 25.09.2014 r.

ZS1-4335-2/1/D/14

OGŁOSZENIE O PRZEPROWADZENIU KURSU PRAWA JAZDY KAT. B 

o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.) określonego w art. 4 pkt. 8.

Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 1 w Piasecznie ul. Szpitalna 10 zaprasza do składania ofert na przeprowadzenia w okresie od 13 października 2014 roku do 16 grudnia 2014 roku kursu nauki jazdy w klasie trzeciej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 1 – mechanik pojazdów samochodowych, klasie trzeciej Technikum Nr 1 – technik pojazdów samochodowych ( około 23 osób)

W czasie kursu powinno być zrealizowane 30 godzin teoretycznych i 30 godzin szkolenia praktycznego na jedną osobę.

Kurs musi zakończyć się wydaniem zaświadczenia umożliwiającego uczniom przystąpienia do egzaminu z prawa jazdy.

Zajęcia powinny odbywać się po godzinie 15 (po zakończeniu zajęć w szkole).

Zajęcia te znajdują się w planie nauczania w związku z tym prowadzona musi być następująca dokumentacja z przebiegu nauczania: dziennik zajęć, w którym musi znaleźć się plan zajęć, odnotowana obecność ucznia, tematy zajęć oraz ocena z przedmiotu praktycznego nauka jazdy samochodem oraz teoretycznego – przygotowanie do prowadzenia pojazdów samochodowych (zał. 1).

Oferta powinna zawierać cenę za jednego uczestnika kursu, informację dotyczącą: badań lekarskich, podręczników, kosztu dodatkowych godzin jazdy po zakończeniu kursu oraz miejsce prowadzenia zajęć.

Oferty prosimy składać w zaklejonej i opisanej kopercie „ OFERTA NA PROWADZENIE KURSU PRAWA JAZDY” w sekretariacie szkoły do godz. 11.00,  09.10. 2014 roku.

Otwarcie kopert i wybór ofert nastąpi w dniu 09.10.2014 r.

Informacji udziela sekretariat szkoły pod numerem telefonu: 022-756-74-32, 022-757-01-36


Załączniki

Załącznik nr 1

formularz ofertowy - załącznik nr 2

 

Wytworzył:
Rafał Kucharski, ZS Nr 2 w Piasecznie
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2014-09-26 15:05:59)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2014-09-26 15:34:39)