Dostawa na teren bazy w Wilczej Górze mieszanki mineralno-bitumicznej