Odpowiedzi na zapytanie do siwz z dnia 17.11.2014r. w postępowaniu przetargowym na "dostawę tablic rejestracyjnych"