Wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków w obrębie Magdalenka, gmina Lesznowola