Opinia RIO w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2014 r.