Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 19.06.2015 r. w postępowaniu przetargowym pn.:"Budowa mostu wraz z dojazdami przez rzekę Jeziorkę w ciągu drogi powiatowej nr 2838 W"