Odpowiedzi na zapytania do SIWZ oraz załączniki z 26.06.2015 r. w postępowaniu przetargowym na:"Przebudowę drogi powiatowej Nr 2843W - ul. Raszyńskiej na odcinku od drogi krajowej Nr 79 do granicy z gminą Lesznowola, gm. Piaseczno"