Informacja za I półrocze 2015 r. o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piaseczyńskiego