Postępowanie prowadzone w trybie do 30.000 euro pn.: "Dostawa używanej ładowarki przegubowej"