Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 15.12.2015 r. w postępowaniu przetargowym pn. Zakup stacji roboczych z monitorami, urządzenia wielofunkcyjnego formatu A3 oraz brzegowego urządzenia sieciowego na zadanie nr 3