Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 03.02.2016 r. w postępowaniu przetargowym pn.: Dostawa i montaż windy dla osób niepełnosprawnych wraz z przebudową komina po dawnej kotłowni na szyb dźwigowy w budynku szkoły Zespołu Szkół Specjalnych w Pęcherach-Łbiskach przy ul. B. Chrobrego 83