/Sukcesywne dostawy paliw dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Piasecznie - dostawa oleju napędowego w ilości 80 000 litrów i dostawa oleju grzewczego w ilości 10 000 litrów