Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 11.03.2016 r w postępowaniu przetargowym pn.:Termomodernizacja z robotami towarzyszącymi budynku internatu Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Piasecznie wraz z przebudową i rozbudową części poddasza na cele kotłowni