Odpowiedzi na pytania oraz modyfikacja do SIWZ z dnia 17.03.2016 r oraz informacja o przedłużeniu terminu składania ofert w postępowaniu przetargowym pn.:Budowa mostu wraz z dojazdami przez rzekę Jeziorkę w ciągu drogi powiatowej nr 2801W w Obórkach