Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu w 2015 r.