Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 20.04.2016 r. w postępowaniu przetargowym pn.: "Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2849W Wola Mrokowska-Garbatka"