XVIII sesja Rady Powiatu Piaseczyńskiego - 28.04.2016 r.

150

XVIII/1/2016

w sprawie zmian w uchwale w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu piaseczyńskiego
- zał. 1
- zał. 2
- objaśnienia

151

XVIII/2/2016

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok
- zał. 1
- zał. 2a
- zał. 2b
- zał. 3
- zał. 4
- zał. 5
- zał. 6
- zał. 7

152

XVIII/3/2016

w sprawie uchwalenia „Powiatowego Programu Przeciwdziałania Bezrobociu, Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy na lata 2016 - 2020”

- zał. 1

 

153

XVIII/4/2016

w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, na które przeznaczone zostaną środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Piaseczyńskiego w 2016 roku

154

XVIII/5/2016

w sprawie przyjęcia "Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Piaseczyńskim na lata 2016 - 2018"

- zał. 1

155

XVIII/6/2016

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym

156

XVIII/7/2016

w sprawie przyjęcia "Powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Powiecie Piaseczyńskim na lata 2016 – 2020”

- zał. 1

157

XVIII/8/2016

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach Powiatu Piaseczyńskiego położonych w Piasecznie przy ul. Szpitalnej 10 i ul. Mickiewicza 39

158

XVIII/9/2016

w sprawie wyłączenia i likwidacji Liceum Ogólnokształcącego Nr 1 wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 1 w Piasecznie przy ul. Szpitalnej 10

159

XVIII/10/2016

w sprawie nabycia w drodze darowizny na rzecz Powiatu Piaseczyńskiego nieruchomości położonej w Piasecznie stanowiącej własność Gminy Piaseczno

- zał. 1

160

XVIII/11/2016

w sprawie przyjęcia rezygnacji radnego z funkcji Przewodniczącego Rady Powiatu Piaseczyńskiego

161

XVIII/12/2016

w sprawie przyjęcia rezygnacji Radnego z członkostwa w komisji Rady Powiatu Piaseczyńskiego

162

XVIII/13/2016

w sprawie przyjęcia rezygnacji Radnego z członkostwa w komisji Rady Powiatu Piaseczyńskiego

163

XVIII/14/2016

w sprawie powołania Radnego do Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu Piaseczyńskiego

164

XVIII/15/2016

w sprawie powołania Radnego do Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Powiatu Piaseczyńskiego

 

Wytworzył:
Teresa Kurmanowska
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2016-05-06 14:20:57)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2017-02-06 13:34:53)