Pytania i odpowiedzi z dnia 07.06.2016r w postępowaniu przetargowym pn.:Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku Starostwa Powiatowego w Piasecznie przy ul. Chyliczkowskiej 14 i zagospodarowanie terenu