Ogłoszenie - wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę położonych w Aleksandrowie, Lininie II, Prażmowie i Górze Kalwarii

Ogłoszenie

Starosty Piaseczyńskiego

z dnia 07.09.2016r.

w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości

przeznaczonych do oddania  w dzierżawę

 

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2015r, poz. 1774 z późn. zm.), Starosta Piaseczyński ogłasza co następuje:

I

Z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczone zostały do oddania w dzierżawę:

  • działka ew. nr 33/36 z obrębu Aleksandrów gm. Góra Kalwaria o pow. 0,0490 ha.
  • działka ew. nr 33/12 z obrębu Aleksandrów gm. Góra Kalwaria o pow. 0,0494 ha.
  • działka ew. nr 1/162 z obrębu Linin II gm. Góra Kalwaria o pow. 0,0618 ha.
  • działka ew. nr 1/212 z obrębu Linin II gm. Góra Kalwaria o pow. 0,0895 ha.
  • działka ew. nr 33/5 z obrębu Aleksandrów gm. Góra Kalwaria o pow. 0,0609 ha.
  • działka ew. nr 33/4 z obrębu Aleksandrów gm. Góra Kalwaria o pow. 0,0581 ha.
  • działka ew. nr 56/4 z obrębu Prażmów gm. Prażmów o pow. 0,46 ha
  • działka ew. nr 1/55 z obrębu Linin II gm. Góra Kalwaria o pow. 0,0418 ha.
  • część działki ew. nr 9 z obrębu 7-02 m.Góra Kalwaria zabudowana obiektami budowlanymi o łącznej pow. 175 m2.

W/w działki zostały opisane szczegółowo w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia

II

Ogłoszenie zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Piasecznie oraz zamieszczone na stronie internetowej www.piaseczno.pl, w okresie od 07.09.2016 r. do 28.09.2016 r.

Termin składania ofert upływa 28.09.2016 r.
 

 
Wytworzył:
Monika Karaś-Rokicińska
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2016-09-07 14:09:48)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2016-09-07 14:23:20)