Informacja o wyniku przetargów na działki nr 31, 30, 14/3 położone przy ul. Gąsiorowskiego w Konstancinie-Jeziornie (wynik negatywny)

INFORMACJA
Zarządu Powiatu Piaseczyńskiego
z dnia 31 sierpnia 2016 r.


 

w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wyniku przetargów na sprzedaż nieruchomości Powiatu Piaseczyńskiego położonych w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Gąsiorowskiego

 

Działając na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r.
w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490) Zarząd Powiatu Piaseczyńskiego informuje, że w siedzibie Starostwa Powiatowego w Piasecznie przy ul. Chyliczkowskiej 14 przeprowadziła w dniu 31.08.2016r. o godz. 1000 , 1030 i 1100  przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości położonych w Konstancinie - Jeziornie przy ul. Gąsiorowskiego, będących własnością Powiatu Piaseczyńskiego, stanowiących według ewidencji gruntów i budynków:

1) działkę nr 31, o powierzchni 9554 m2 z obrębu 03-14, zabudowaną dwoma budynkami o powierzchni użytkowej 321 m2 i 243,7 m2, w którym zamieszkuje 1 rodzina, uregulowaną w księdze wieczystej WA5M/00004517/7;

2) działkę nr 30, o powierzchni 3477 m2 z obrębu 03-14, niezabudowaną, uregulowana w księdze wieczystej WA5M/00004516/0;

3) działkę nr 14/3 o powierzchni 13866 m2, z obrębu 03-14, niezabudowaną, uregulowana w księdze wieczystej WA1I/00021648/7.

Z uwagi na brak wpłaconego wadium, przetargi zakończyły się wynikiem negatywnym.

Zarząd Powiatu Piaseczyńskiego

Wytworzył:
Ewelina Wojtczak-Słowik
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2016-09-02 09:15:19)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2016-09-02 09:16:07)