Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 17.10.2016r w postępowaniu przetargowym pn.: Sporządzanie map prawnych/dokumentacji geodezyjnej do wydania decyzji stwierdzającej przejście z mocy prawa na własność Powiatu Piaseczyńskiego działek zajętych pod drogi powiatowe w trybie art.73 ustawy z dnia 13 października 1998r - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133 poz. 872 ze zm.)