Wydanie zezwolenia na krajowy regularny przewóz osób oraz wydanie zezwolenia na krajowy specjalny przewóz osób

Podstawa prawna

- Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2022 r.,  poz. 180 z późn. zm.)
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie wzorów zezwoleń na wykonywanie krajowych i międzynarodowych przewozów drogowych osób oraz wypisów z zezwoleń (Dz. U. 2017 r., poz. 1605)
- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz.735 z późn. zm.)

Miejsce złożenia i odbioru dokumentów

Starostwo Powiatowe w Piasecznie
Wydział Komunikacji i Transportu
ul. Czajewicza 2/4
tel. 22 736 48 82

Przyjęcia interesantów:

poniedziałek: 8.00 - 16.50
wtorek, środa, czwartek: 8.00 - 15.50
piątek: 8.00 - 14.50

Wymagane dokumenty

Załączniki:

linia regularna

 • proponowany rozkład jazdy uwzględniający przystanki, godziny odjazdów środków transportowych, długość linii komunikacyjnej, podaną w kilometrach i odległości między przystankami, kursy oraz liczbę pojazdów niezbędnych do wykonywania codziennych przewozów, zgodnie z rozkładem jazdy
 • schemat połączeń komunikacyjnych z zaznaczoną linią komunikacyjną i przystankami
 • potwierdzenie uzgodnienia zasad korzystania z obiektów dworcowych i przystanków, dokonanego z ich właścicielami lub zarządzającymi
 • zobowiązanie do zamieszczenia informacji o godzinach odjazdów na tabliczkach przystankowych na przystankach
 • cennik
 • wykaz pojazdów, z określeniem ich liczby oraz liczby miejsc, którymi wnioskodawca zamierza wykonywać przewozy
 • kopia licencji na przewóz osób lub zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika
 • dowód wpłaty za wydanie zezwolenia i wypisów

linia regularna specjalna

 • proponowany rozkład jazdy uwzględniający przystanki, godziny odjazdów środków transportowych, długość linii komunikacyjnej, podaną w kilometrach i odległości między przystankami, kursy oraz liczbę pojazdów niezbędnych do wykonywania codziennych przewozów, zgodnie z rozkładem jazdy
 • schemat połączeń komunikacyjnych z zaznaczoną linią komunikacyjną i przystankami
 • potwierdzenie uzgodnienia zasad korzystania z obiektów dworcowych i przystanków, dokonanego z ich właścicielami lub zarządzającymi
 • informacja określająca grupę osób, która będzie uprawniona do korzystania z przewozu
 • kopia licencji na przewóz osób lub zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika
 • dowód wpłaty za wydanie zezwolenia i wypisów

Opłaty

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 916).

Opłaty za wydanie zezwolenia na wykonywanie przewozu osób w krajowym transporcie drogowym dla przewozu regularnego

Okres ważności zezwolenia Obszar gminy
zezwolenie
Wypis Obszar powiatu
zezwolenie
Wypis Obszar wykraczający poza granice
co najmniej jednego powiatu,
ednakże niewykraczający
poza obszar województwa
zezwolenie
Wypis Obszar wykraczający poza granice
co najmniej jednego województwa
zezwoelnie
Wypis
do 1 roku 100 zł 1 zł 250 zł 2,5 zł 350 zł 3,5 zł 500 zł 5 zł
do 2 lat 150 zł 1,5 zł 300 zł 3 zł 400 zł 4 zł 550 zł 5,5 zł
do 3 lat 200 zł 2 zł 350 zł 3,5 zł 450 zł 4,5 zł 600 zł 6 zł
do 4 lat 250 zł 2,5 zł 450 zł 4,5 zł 550 zł 5,5 zł 650 zł 6,5 zł
do 5 lat 300 zł 3 zł 550 zł 5,5 zł 600 zł 6 zł 700 zł 7 zł

Opłaty za wydanie zezwolenia na wydanie zezwolenia na wykonywanie przewozu regularnego specjalnego:

Okres ważności zezwolenia Obszar gminy
zezwolenie
Wypis Obszar powiatu
zezwolenie
Wypis Obszar wykraczający poza granice
co najmniej jednego powiatu,
ednakże niewykraczający
poza obszar województwa
zezwolenie
Wypis Obszar wykraczający poza granice
co najmniej jednego województwa
zezwoelnie
Wypis
do 1 roku 50 zł 0,50 zł 125 zł 1,25 zł 175 zł 1,75 zł 250 zł 2,50 zł
do 2 lat 75 zł 0,75 zł 150 zł 1,50 zł 200 zł 2 zł 275 zł 2,75 zł
do 3 lat 100 zł 1 zł 175 zł 1,75 zł 225 zł 2,25 zł 300 zł 3 zł
do 4 lat 125 zł 1,25 zł 225 zł 2,25 zł 275 zł 2,75 zł 325 zł 3,25 zł
do 5 lat 150 zł 1,50 zł 275 zł 2,75 zł 300 zł 3 zł 350 zł 3,50 zł

Opłaty można dokonać  w  kasie banku w Wydziale Komunikacji i Transportu  lub przelać na konto:
Starostwo Powiatowego w Piasecznie, ul. Czajewicza 2/4, 05-500 Piaseczno
62 1020 1169 0000 8002 0107 8963

Opłatę skarbową za pełnomocnictwo w wysokości 17 zł  (w przypadku gdy wnioskodawca nie działa osobiście), należy przelać na konto Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno
05 1240 6973 1111 0010 8670 6226

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, ul. Obozowa 57, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od doręczenia decyzji stronie.

Wytworzył:
Małgorzata Borkowska
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2016-10-27 13:56:40)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2022-12-01 12:53:31)