XXIV sesja Rady Powiatu Piaseczyńskiego - 20.10.2016 r.

188

XXIV/1/2016

w sprawie zmian w uchwale w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu piaseczyńskiego
- zał. 1
- zał. 2
- objaśnienia

189

XXIV/2/2016

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok
- zał. 1
- zał. 2a
- zał. 2b
- zał. 3
- zał. 4
- zał. 5
- zał. 6

190

XXIV/3/2016

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres do dnia 09.12.2034 r. zabudowanych nieruchomości położonych w Zalesiu Górnym gm. Piaseczno

191

XXIV/4/2016

w sprawie stanowiska Rady Powiatu Piaseczyńskiego w związku z planowaną budową dwutorowej linii elektroenergetycznej najwyższych napięć 400 kV Kozienice – Ołtarzew przez teren Powiatu Piaseczyńskiego

192

XXIV/5/2016

 

193

XXIV/6/2016

w sprawie przekazania Gminie Lesznowola zadania zarządzania drogami powiatowymi nr 2840W – ul. Nadrzeczną i ul. Ułanów w rejonie skrzyżowania z drogą krajową Nr 7 – Al. Krakowską w miejscowości Wólka Kosowska, Jabłonowo, Kolonia Warszawska i Stefanowo na terenie Gminy Lesznowola, powiat piaseczyński, województwo mazowieckie

194

XXIV/7/2016

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu części nieruchomości położonej w Piasecznie przy ul. Czajewicza 1 a

195

XXIV/8/2016

w sprawie zmiany planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Piaseczyńskiego na rok 2016

 

Wytworzył:
Rozalia Wielgórska
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2016-10-28 13:13:33)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2017-02-06 13:33:12)