Informacja o wyniku negatywnym przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Słonecznej 12

INFORMACJA

Zarządu Powiatu Piaseczyńskiego
z dnia 28 listopada 2016 r.
w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wyniku przetargów na sprzedaż nieruchomości Powiatu Piaseczyńskiego położonej 
w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Słonecznej 12
 
Działając na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r.  w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490) Zarząd Powiatu Piaseczyńskiego informuje, że w siedzibie Starostwa Powiatowego w Piasecznie przy ul. Chyliczkowskiej 14 Komisja powołana uchwałą nr 112/3/16 Zarządu Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 12.09.2016 r. przeprowadziła w dniu 28.11.2016r. o godz. 10.00  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Słonecznej 12, będącej własnością Powiatu Piaseczyńskiego, stanowiącej według ewidencji gruntów i budynków działkę nr 53/1, o pow. 1,2868 ha, w obrębie 01-04, uregulowanej w księdze wieczystej WA5M/00272369/3.
Z uwagi na brak wpłaconego wadium, przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.
 
Zarząd Powiatu Piaseczyńskiego
Wytworzył:
Ewelina Wojtczak-Słowik
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2016-12-05 14:33:17)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2016-12-05 14:38:41)