Informacja z otwarcia ofert z dnia 21.12.2016r w postępowaniu przetargowym pn.: Sukcesywna dostawa soli kamiennej drogowej do zimowego utrzymania dróg w ilości 370 ton