Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - dostawy materiałów opatrunkowych, drobnego sprzętu medycznego, środków deynfekcyjnych do Domu Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii