Informacja o unieważnieniu postępowania z dn. 21.02.2017 r. w postępowaniu przetargowym pn.: Sukcesywne dostawy soli kamiennej drogowej do zimowego utrzymania dróg w ilości 500 ton