Informacja z otwarcia ofert z dn. 24.02.2017 r. w postępowaniu przetargowym pn.: "Termomodernizacja budynku szkoły Liceum Ogólnokształcącego w Piasecznie przy ul. Chyliczkowskiej 17 w ramach zadania: "Przebudowa i rozbudowa sali gimnastycznej wraz z częścią dydaktyczną oraz termomodernizacja budynku szkoły Liceum Ogólnokształcącego w Piasecznie ul. Chyliczkowska 17"