Odpowiedzi na pytania do SIWZ z dn. 16.03.2017 r. w postępowaniu przetargowym pn.: "Budowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach w Powiecie Piaseczyńskim"