Informacja z otwarcia ofert z dnia 28.03.2017r w postępowaniu przetargowym pn.: Wykonanie frezowania nawierzchni bitumicznych dróg w ramach realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych