Odpowiedzi na pytania do SIWZ oraz modyfikacja SIWZ z dnia 30.03.2017r w postępowaniu przetargowym pn.: Przebudowa i rozbudowa Zespołu Szkół Nr 1 w Piasecznie przy ul. Szpitalnej 10 o budynek sali gimnastycznej wraz z zapleczem, częścią dydaktyczną oraz łącznikiem