Informacja z otwarcia ofert z dnia 04.04.2017r w postępowaniu przetargowym pn.: Przebudowa i rozbudowa budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Piasecznie przy ul. Szpitalnej 10 o budynek sali gimnastycznej wraz z zapleczem, częścią dydaktyczną oraz łącznikiem