Pytania i odpowiedzi do SIWZ z dn. 18.04.2017 r. w postępowaniu przetargowym pn.: "Termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Konstancinie - Jeziornie, ul. Potulickich 1"