Opinia RIO w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2015 r.