Informacja o wyniku przetargów na sprzedaż nieruchomości Powiatu Piaseczyńskiego położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Słonecznej 12

INFORMACJA
Zarządu Powiatu Piaseczyńskiego
z dnia 24 kwietnia 2017 r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości Powiatu Piaseczyńskiego położonej
w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Słonecznej 12

Działając na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490) Zarząd Powiatu Piaseczyńskiego informuje, że w siedzibie Starostwa Powiatowego w Piasecznie przy ul. Chyliczkowskiej 14 Komisja powołana uchwałą nr 137/6/17 Zarządu Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 09.02.2017 r. przeprowadziła w dniu 24.04.2017 r. o godz. 1000  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Słonecznej 12, będącej własnością Powiatu Piaseczyńskiego, stanowiącej według ewidencji gruntów i budynków działkę nr 53/1, o pow. 1,2868 ha, w obrębie 01-04, uregulowanej w księdze wieczystej WA5M/00272369/3.

Z uwagi na brak wpłaconego wadium, przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.

Zarząd Powiatu Piaseczyńskiego

Wytworzył:
Ewelina Wojtczak-Słowik
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2017-04-25 15:51:06)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2017-04-25 15:55:36)