Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dn. 23.05.2017 r. w postępowaniu przetargowym pn.: "Budowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach w Powiecie Piaseczyńskim"