Informacja o unieważnieniu postępowania z dn. 29.06.2017 r. pn.: "Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2863W - ul. Mirkowskiej w Konstancinie-Jeziornie wraz z infrastrukturą techniczną"