Informacja z otwarcia ofert z dn. 17.07.2017 r. w postępowaniu przetargowym pn.: Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2863W - ul. Mirkowskiej w Konstancinie-Jeziornie wraz z infrastrukturą techniczną